Planeet

Bij Clif worden we geïnspireerd door de uitdaging van een bedrijfsvoering op basis van ecologische principes.

We beschrijven onze benadering met betrekking tot duurzaamheid in vier eenvoudige woorden: Denk als een boom. Bomen leven van hernieuwbare energie, recyclen al het afval en onderhouden en verbeteren de plekken waar ze groeien. Onze missie is om Clif Bar als een boom te maken.

Als een levensmiddelenbedrijf betekent ‘Denk als een boom’ dat we werken aan het vervaardigen van voedsel met biologische, duurzame ingrediënten, gemaakt met hernieuwbare energie1, terwijl we ernaar streven milieuvriendelijke verpakkingen te gebruiken en onze producten te leveren via transport dat niet vervuilt.

Clif Bars routekaart voor het klimaat

De opwarming van de aarde bedreigt de plaatsen die ons nauw aan het hart liggen, evenals de gezondheid van de gemeenschap, de landbouwsystemen waar we afhankelijk van zijn om ons voedsel te verbouwen, en de talloze andere vitale aspecten van het leven. Al meer dan 20 jaar is klimaatactie een belangrijke pijler van Clifs duurzaamheidsprogramma. In 2020 hebben we een wetenschappelijk onderbouwd doel vastgesteld om onze uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met de helft te verminderen. Om ons doel te bereiken, hebben we een routekaart opgesteld met plannen voor de reductie van broeikasgassen voor elke emissiebron in onze activiteiten en toeleveringsketen2. We zullen klimaatactie blijven ondersteunen als een essentieel onderdeel van ons voortdurende traject om een regeneratief bedrijf te worden.

Onze mijlpalen

In 2018 hebben we de volgende doelstellingen vastgesteld:

  • In 2025 zal 100% van onze plastic verpakkingen herbruikbaar, recyclebaar of composteerbaar zijn
  • In 2025 zal het gebruik van nieuw plastic in onze verpakkingen met 12% verminderd zijn
  • Tussen nu en 2025 zullen 1 miljoen bomen geplant worden
  • Tegen 2030 zal 100% hernieuwbare elektriciteit gebruikt worden binnen onze eGRID-subregio
  • We zetten ons in om tegen 2030 50% minder voedselverspilling te realiseren

Onze inzet voor herbebossing

Van de wildernis tot de steden: gezonde bossen en bomen bieden essentiële voordelen voor water, dieren in het wild, mensen en klimaat. Gezonde bossen vangen en slaan koolstof op. Daarom is slimme herbebossing een natuurlijke manier om klimaatverandering te bestrijden. We werken samen met organisaties die onderzoek en klimaatvriendelijke praktijken gebruiken om ervoor te zorgen dat elke boom die ze planten op de beste locatie staat, om maximale voordelen te bieden aan de natuur en de gemeenschappen. Door middel van de vrijwilligersinspanningen en partnerschappen van Clif Bar ondersteunen we al meer dan 15 jaar herbebossingsprogramma's. We hebben tot nu toe 355.000 bomen helpen planten en we werken aan ons doel om tegen 2025 een miljoen bomen te hebben geplant!

Verpakking met een doel

In 2019 heeft Clif Bar met trots de Global Commitment van de Ellen MacArthur Foundation ondertekend om een wereld te helpen creëren waarin plastic nooit afval of vervuiling wordt.3 Sindsdien hebben we vooruitgang geboekt bij het ontwerpen van duurzame verpakkingsalternatieven en het terugdringen van nieuw plastic.

Verminderen van voedselverspilling

In 2020 sloot Clif Bar zich aan bij het 10x20x30 Food Loss and Waste Initiative onder leiding van het World Resources Institute, dat als doel heeft om voedselverlies en -verspilling tegen 2030 gehalveerd te hebben. In de eerste twee jaar van onze deelname hebben we gewerkt aan het identificeren en meten van alle bronnen van voedselverspilling in onze bakkerijen en in ons innovatiecentrum. In 2020, ons referentiejaar, genereerden we iets minder dan 85 ton aan voedselverspilling, wat neerkomt op ongeveer 0,17% van ons totale voedselmateriaal. In 2021 genereerden we ongeveer 83 ton, oftewel 0,14% van het totale voedselmateriaal.

Referenties

1 Ter plaatse gegenereerd en afkomstig uit hernieuwbare energiekredieten.

2 Broeikasgasemissies door bedrijfsactiviteiten en productfabricatie en -distributie, dat wil zeggen elektriciteit, koelsystemen en wagenpark.

3 https://ellenmacarthurfoundation.org/global-commitment/overview

Onze ambities